Dzięki badaniom geotechnicznym można zapobiec wielu problemom, które mogą pojawić się na placu budowy. W ten sposób można też zaoszczędzić pieniądze oraz wykonać wszystkie prace na czas. W przypadku braku dokumentacji podłoża gruntowego niestety często dochodzi do pojawienia się problemów, opóźnienia prac budowlanych i generowania większych kosztów.

Proste warunki gruntowe bez niekorzystnych zjawisk geologicznych

odwierty geotechniczneWarunki gruntowe można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszym z nich są proste warunki gruntowe. Łatwo się domyślić, że będą to warunki, które dotyczą tylko jednorodnych warstw gruntów. Mówi się tutaj o gruntach jednorodnych geologicznie i litologicznie, czyli np. zbudowanych z jednej i tej samej skały. Takie proste grunty zalegają poziomo. Nie zawierają one żadnych gruntów mineralnych słabonośnych. Nie są to też grunty organiczne. To właśnie odwierty geotechniczne służą do tego, by ocenić, z jakim rodzajem gruntu mamy do czynienia. Jest to dla projektantów i inwestorów bardzo duża podpowiedź i pomoc. W prostych warunkach gruntowych nie występują żadne niekorzystne zjawiska geologiczne. Warto wspomnieć tu również o zwierciadle wody. Wiadomo, że w gruntach występują wody gruntowe. Gdyby fundamenty dosięgały wód gruntowych lub znajdowały się w ich pobliżu, dochodziłoby regularnie do ich podtapiania, zalewania. Taki budynek byłby później kompletnie nieprzydatny, a suszenie na nic by się nie zdało.

Dlatego badania geotechniczne mają na celu ustalić, jaki jest poziom wód gruntowych. Poziom powinien znajdować się znacznie poniżej fundamentów. Nawet w przypadku kiedy poziom wód gruntowych wzrasta (w okresie po zimie, wczesną wiosną), woda nie może dosięgnąć fundamentów. Proste warunki gruntowe to takie, gdzie poziom wód gruntowych znajduje się znacznie poniżej poziomu danej inwestycji.

Zastosowanie związków chemicznych<< >>Zatrudniłem się przy montażu schodów metalowych

O Autorze : Ryszard Dowiecki