Firmy, które mają problemy finansowe, mogą skorzystać z różnorodnych rozwiązań, które pozwalają na uniknięcie upadłości. Jednym ze skutecznych sposobów jest przyspieszone postępowanie układowe, którego realizacja jest znacznie prostsza niż postępowanie układowe albo sanacyjne. W takim postępowaniu układ zawierany jest po sporządzeniu oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności, jednakże przebiega w trybie uproszczonym.

Czym jest uproszczone postępowanie?

uproszczone postępowanie układoweChociaż uproszczone postępowanie wymaga udziału sądu, to jednak wniosek o otwarcie i prowadzenie przyspieszonego postępowania układowego jest realizowane na postępowaniu niejawnym. Istotna jest w tym przypadku suma wierzytelności spornych, która nie powinna przekraczać 15% wartości wszystkich wierzytelności. Należy także wspomnieć o tym, że sąd rozpatruje wnioski w oparciu o dołączone do wniosku dokumenty. Warto wykorzystać uproszczone postępowanie układowe. Jedną z największych korzyści zainicjowania tego rodzaju postępowania jest fakt, że prowadzone jest w znacznie łatwiejszy sposób i czas jego trwania powinien się zamknąć w okresie od dwóch do czterech miesięcy. Dłużnicy na drodze przyspieszonego postępowania układowego mogą uniknąć upadłości, dzięki temu, że zawiera się układ z wierzycielami. Daje to ogromną szansę przedsiębiorstwu na podejmowanie kroków naprawczych. Samo rozstrzygnięcie wniosku sąd wydaje zazwyczaj na przestrzeni tylko jednego tygodnia.

Jeżeli werdykt dotyczący uproszczonego postępowania sanacyjnego jest pozytywny, to dłużnikowi przydziela się doradcę restrukturyzacyjnego. W przypadku przyspieszonego trybu nie ma możliwość podejmowania decyzji odnośnie samodzielnego wyboru nadzorcy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy doradca zaproponowany przez dłużnika ma poparcie wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności na kwotę większą, niż trzydzieści procent zadłużenia.

Wynajem auta na długi okres<< >>Jakich spodni roboczych warto używać?

O Autorze : Łukasz T