Wielu osobom, które decydują się na wkopanie szamba na działce, wydaje się, że większość zbiorników jest taka sama. Tak naprawdę mogą się one jednak znacząco różnić. Należy więc dobrać ich producenta tak, aby mieć pewność, że oferowany przez niego produkt jest wysokiej jakości i nie będzie w przyszłości stanowił zagrożenia dla środowiska. Rolą producenta jest też przedstawienie pełnej specyfikacji szamba i certyfikatów potwierdzających jego zgodność z normami.

Jakich informacji powinien dostarczyć producent?

szamba betonowe producentSkładowanie ścieków w przydomowych zbiornikach jest ściśle regulowane przepisami prawa. Jeśli więc chodzi o szamba betonowe producent powinien dążyć do dostarczenia klientom produktu, który nie narazi ich na potencjalną grzywnę. Oznacza to, że zbiornik powinien być przede wszystkim szczelny. Odpowiednie właściwości w tej kwestii, uzyskuje się przy pomocy substancji uszczelniających, które dodawane są do mieszanki betonu. Ich odpowiednia ilość gwarantuje, że zawartość szamba nie będzie przesiąkać do gleby i na odwrót, wody gruntowe nie trafią do jego wnętrza. Producent oferujący wysokiej jakości usługi i produkty powinien także zaoferować doradztwo dotyczące wielkości szamba w przypadku konkretnego gospodarstwa domowego. Zbyt małe grozi szybkim przepełnieniem i wybiciem ścieków. Taka sytuacja może doprowadzić do nałożenia na właściciela działki grzywny, która wynosić może nawet 5000 zł.

Renomowany producent szamb betonowych powinien oferować profesjonalne usługi doradcze. Dzięki temu wybór odpowiedniego zbiornika do konkretnego gospodarstwa domowego będzie znacznie łatwiejszy. Jego produkt powinien też charakteryzować się wysoką jakością i szczelnością, aby uniknąć przedostania się ścieków do środowiska i związanych z tym wysokich kar.

Jak umeblować jadalnię?<< >>Kuchnie najlepszej jakości

O Autorze : Karolina