Urządzając pomieszczenia firmowe, należy pamiętać o tym, żeby przystosować je do norm unijnych oraz do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ nie są to wyssane z palce brednie, ale zasady, które w sytuacji krytycznej, jaką jest pożar, mogą uratować ludzkie życie lub przynajmniej zredukować do minimum straty, jakie poniesie firma.

Jaką gaśnicę wybrać do firmy?

gaśnica 6 kg do firmyWykańczając biuro, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach – przede wszystkim nie może być ono przepełnione, a biurka powinny stać tak, żeby umożliwić pracownikom swobodną ewakuację w razie wystąpienia pożaru. Następnie trzeba umieścić w nim gaśnicę dostosowaną do potrzeb danego biura – przykładowo, gaśnica 6 kg do firmy liczącej do 50 osób będzie wystarczającym zakupem. W takiej sytuacji powinna ona zostać umieszczona na głównym korytarzu, do którego mają dostęp wszyscy pracownicy. Jeśli firma liczy dwa piętra, a pracowników jest więcej, podobnie jak i pomieszczeń biurowych, wtedy należy zaopatrzyć firmę w większą liczbę gaśnic – po jednej 2 kg na każde 20 osób. Montować je należy w miejscu łatwo dostępnym oraz widocznym dla wszystkich pracowników. Z pożarem nie ma żartów, dlatego, jeśli stwierdzicie, że ogień może zagrażać waszemu życiu lub zdrowiu, należy zostawić gaśnicę na swoim miejscu i udać się do najbliższego wyjścia – resztą zajmą się strażacy.

W sytuacji zagrożenia życia nie ma co zgrywać bohatera i lepiej stosować się do przepisów, które ktoś przemyślał i ustalił jako uniwersalne dla wszystkich. Straż pożarna przyjedzie już po kilku minutach od momentu uruchomienia się alarmu, więc lepiej po prostu szybko udać się na zewnątrz wyjściem ewakuacyjnym, pozostawiając gaśnicę na swoim miejscu lub zabierając ją ze sobą na tak zwany wszelki wypadek.

 

Usługi geodezyjne w pomorskim<< >>Jak działa siłomierz?

O Autorze : Daniel Gwardia