Większość stopów stosowanych na konstrukcje, może być łączona za pomocą zgrzewania punktowego. Możemy do nich zaliczyć metale niskostopowe, aluminium, miedź, nikiel, tytan, srebro, oraz metale z powłokami ochronnymi. Każdy z tych materiałów wymaga starannego przygotowania i dobrania właściwych parametrów zgrzewania.

Przygotowanie przedmiotów do zgrzewania elektrycznego

zgrzewarka do metaluZgrzewanie punktowe może odbywać się jednocześnie w kilku a nawet kilkunastu punktach, w zależności od tego z jakim rodzajem metalu i jej kształtem mamy do czynienia. Zanim zostanie użyta zgrzewarka do metalu, przedmioty zgrzewane powinny być starannie przygotowane, zwłaszcza w miejscu styku z elektrodami zgrzewarki. Wszelkie zanieczyszczenia zwiększają oporność styku, co obniża jakość zgrzewu, oraz przyśpiesza zużycie elektrod. Najczęściej stosuje się czyszczenie mechaniczne, ale również chemiczne i fizyczne. Odbywa się to przed samym zgrzewaniem, tak aby proces łączenia odbywał się na metalicznie czystych powierzchniach. Jakość zgrzewu w dużej mierze zależy również od odpowiedniego wymiaru szczeliny łączącej dane elementy. Szczelina nie powinna przekraczać średnio 0,5 – 0,9 mm, a przy zgrzewaniu sztywnym elementów tłoczonych nawet 0,1 – 0,3 mm. Elementy tłoczone na zimno powinno się oczyścić ze smaru grafitowego, przy pomocy specjalnego czyściwa. W celu odtłuszczenia stosuje się roztwór sody kaustycznej, lub zwykłą gorącą wodę. W innych przypadkach, gdy mamy zanieczyszczenia typu smary lub farby, należy zastosować rozpuszczalnik, lub benzynę. Można również oczyszczać powierzchnię przy pomocy szlifierek z papierem drobnoziarnistym.

Niektóre przypadki wymagają piaskowania, należy wówczas pamiętać o usunięciu resztek piasku za pomocą sprężonego powietrza. Przedmioty pokryte smarem nie wymagają czyszczenia, jednak zmniejsza to trwałość elektrod i pogarsza ergonomiczne warunki pracy.

Zdjęcia biznesowe<< >>Koleżanka z agencji pracy pomogła mi w karierze

O Autorze : Władimir Kliczkowski