Przewierty sterowane są zazwyczaj stosowane w obszarach miejskich, gdzie jest niewiele miejsca na prawidłowe przeprowadzenie robót budowlanych. Tego typu prace wykonuje się dość szybko, nie potrzebują dużego terenu do działania, więc bez problemu przeprowadza się je pod ulicami miast. Wykorzystuje się je w realizacji kanałów i przykanalików grawitacyjnych o małych średnicach.

Zalety stosowania przewiertów sterowanych

przewierty sterowaneHoryzontalne przewierty sterowane są wykonywane w trzech etapach. Na początku odbywa się przeciskanie sterowane za pomocą żerdzi prowadzących. Następnie otwór jest poszerzany do zamierzonej średnicy, a w tym czasie żerdzie są demontowane w komorze odbiorczej. Trzecim etapem jest instalacja rur, wypychanie i demontaż rur osłonowych oraz ślimaka, którym wykonywano przewierty. Roboty te można wykonywać z otwartego wykopu płytkiego lub głębokiego (odpowiednio zabezpieczonego), a także studzienki kanalizacyjnej o średnicy 2000 mm. Dzięki zastosowaniu przewiertów sterowanych unikane są ograniczenia w ruchu drogowym, ponieważ nie wymagają one dostępu do powierzchni, pod którą przeprowadzane są prace. Przy tego typu robotach nie ma potrzeby wykonywania regeneracji nawierzchni, ani odwodnienia wykopów liniowych. Dodatkowy atut przewiertów sterowanych stanowi bardzo krótki czas realizacji robót.

Bardzo istotną zaletą przewiertów stosowanych jest ich minimalna ingerencja w środowisko naturalne. Jedyne otwory znajdują się na początku oraz na końcu wykonywanych robót, co pozwala na omijanie naturalnych przeszkód, bez potrzeby ich usuwania, a także nie powodują naruszania brzegów rzek. Również zużycie paliwa oraz energii, wymaganej do przeprowadzenia przewiertów jest dużo niższe niż przy wykonywaniu robót klasycznymi metodami.

Niezbędna pomoc projektanta w urządzaniu wnętrza sklepu<< >>Stosowanie odpowiedniego materaca

O Autorze : Zdzisław Paksiński